Khai thác ẩm thực Đồ Sơn góp phần phục vụ hoạt động du lịch địa phương

Ngày: 8/20/2018 12:00:00 AM - admin
Tác giả: Bùi Thị Hồng Thoa,
Lĩnh vực: Du lịch
Khoa: Khoa Du lịch
Lượt xem: 719
Tài liệu tham khảo không có sẵn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để tải phiên bản đầy đủ

Trong chiến lược phát triển du lịch thành phố Hải Phòng, Đồ Sơn được xem là một trong những trọng điểm phát triển du lịch của thành phố. Tuy nhiên, hoạt động du lịch của Đồ Sơn hiện nay còn nhiều bất cập trong đó có dịch vụ ăn uống. Do đó, cần phải có những giải pháp cụ thể nhằm khai thác hiệu quả những đặc trưng riêng của ẩm thực Đồ Sơn phục vụ hoạt động du lịch của địa phương nói riêng và của thành phố Hải Phòng nói chung.
 

In the tourism development strategy of Hai Phong city, Do Son is considered one of the key tourist attractions of the city . However, the current tourism activities of Do Son have many shortcomings including food service. Therefore, it is necessary to have specific solutions to effectively exploit the specific characteristics of Do Son cuisine for the local tourism activities in particular and for Hai Phong city in general.
 

Facebook Twitter Google+