Thông tin toà soạn

1. Liên hệ https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng

Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Ngọc Sơn, Hải Phòng.

Email: tapchikhoahoc@dhhp.edu.vn

Website: https://tckh.dhhp.edu.vn

2. Nhân sự https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

Tổng biên tập: TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Thư ký: PGS.TS. Bùi Bá Khiêm

Hội đồng biên tập:

Hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng - Khoa học Giáo dục, Xã hội và Nhân văn:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

1

ThS. Nguyễn Văn Kính

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường

2

TS. Trần Quốc Tuấn

Phó Hiệu trưởng

3

ThS. Lưu Thúy Hòa

Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ

4

TS. Võ Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Du lịch

5

TS. Tống Thị Hường

Trưởng Khoa Ngữ văn - KHXH

6

TS. Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Trưởng Khoa Tâm lý GDH

7

TS. Vũ Thị Hương Giang

Trưởng Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non

8

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Trưởng Khoa Toán - KHTN

9

TS. Đinh Minh Thu

Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ

10

PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên

Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hải Phòng

11

TS. Trần Thị Minh

Viện Trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

Hội đồng Ban biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng - Khoa học Kinh tế - Kĩ thuật - Công nghệ:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hiệu trưởng

2

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng

3

PGS.TS. Bùi Bá Khiêm

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

4

TS. Trần Nam Trung

Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ

5

PGS.TS. Lê Đắc Nhường

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

6

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính

7

PGS. TS. Phạm Toàn Đức

Khoa Xây dựng

8

TS. Đỗ Minh Thụy

Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

9

TS. Phạm Thị Huyền

Trưởng Khoa Lý luận chính trị

10

PGS. TS. Đào Văn Hiệp

Nguyên Tổng biên tập

11

GS.TS Vương Toàn Thuyên

Nguyên Phó Tổng biên tập

12

PGS.TS. Đan Đức Hiệp

Nguyên Phó Chủ tịch Thành phố Hải Phòng

Hội đồng Ban biên tập Kỳ Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng - HaiPhong University Journal Of Science:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hiệu trưởng

2

ThS. Nguyễn Văn Kính

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng trường

3

TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Hiệu trưởng

4

PGS.TS. Bùi Bá Khiêm

Trưởng phòng Khoa học công nghệ

5

ThS. Khoa Việt Cường

Phó Trưởng phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế

6

ThS. Nguyễn Ngọc Khương

Phó Trưởng phòng Đào tạo

7

PGS.TS. Lê Đắc Nhường

Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

8

PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn

Trưởng Khoa Kế toán - Tài chính

9

TS. Đỗ Minh Thụy

Trưởng Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

10

TS. Đinh Minh Thu

Phó Trưởng Khoa ngoại ngữ

11

PGS. TS. Đào Văn Hiệp

Nguyên Tổng biên tập

          


Quay lại