Thể lệ viết và gửi bài

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH

1. Giấy phép xuất bản https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

Giấy phép số 329/GP-BTTT

2. Quy chế tổ chức và hoạt động https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

Quy chế ban hành theo Quy định 108/QĐ-ĐHHP

3. Quy định chống đạo văn và sàng lọc bản thảo https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

- Sàng lọc bản thảo: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng sử dụng phần mềm Turnitinn để sáng lọc bản thảo, chỉ những bản thảo nào có chỉ số trùng lặp tổng hợp không vượt quá 20% và các chỉ số trùng lặp đơn nguồn không vượt quá 2% mới được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt. 

Các tác giả, chuyên gia, nhà khoa học cũng có thể sử dụng phần mềm này để tự sàng lọc mức độ trùng lặp trước khi chính thức nộp bài cho Tạp chí.

- Quy định chống đạo văn (Xem chi tiết tại đây)

4. Quy định viết bài https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

Định dạng mẫu của bài báo, tác giả có thể download tại đây

5. Hướng dẫn gửi bài https://ctujs.ctu.edu.vn/public/site/images/001324/upicon.png

Bản thảo của tác giả có thể nộp thông qua hệ thống nộp bài được tích hợp trên website của tạp chí. Trong trường hợp tác giả gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống nộp bài online, có thể gửi bản thảo trực tiếp tới địa chỉ email của tạp chí: tapchikhoahoc@dhhp.edu.vn


Quay lại