Trang chủ > Tin tức chung
Ngày: 9/30/2021 3:07:08 PM - admin

Thông báo mời viết bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng năm 2021-2022

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng (Science Journal of Haiphong University)Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng (Science Journal of Haiphong University) là cơ quan báo chí được hoạt động theo giấy phép hoạt động số 329/GP-BTTTT ngày 23/8/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí là diễn đàn khoa học và giáo dục của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Trường. Trong những năm qua, Tạp chí Khoa học của Nhà trường đã nhận được nhiều bài báo, công trình khoa học của các Nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Tạp chí không ngừng nâng cao chất lượng khoa học, hoàn thiện quy trình xuất bản, phản biện độc lập, uy tín và đổi mới hình thức trình bày đáp ứng các yêu cầu của quy định tiêu chí tính điểm tạp chí khoa học.

Theo Quyết định số 19/QĐ-HĐCDGSNN ngày 19 tháng 7 năm 2017  về việc “Phê duyệt Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017” của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng được đưa vào danh mục Tạp chí khoa học tính điểm công trình từ 0 – 0,25 điểm đối với Hội đồng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngành Kinh tế. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển của Tạp chí, góp phần khẳng định thương hiệu, uy tín trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để các cơ sở đào tạo sau đại học trong cả nước điều chỉnh, bổ sung Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng vào Danh mục các tạp chí được điểm công trình khoa học theo chuyên ngành phù hợp khi học viên cao học, nghiên cứu sinh khi bảo vệ luận văn, luận án.

Tiếp nối thành công đó, Nhà trường nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học, tiến tới đề nghị Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình cho các ngành còn lại.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng xuất bản định kỳ 6 số/năm bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với 2 chuyên san, cụ thể như sau:

Kế hoạch xuất bản Tạp chí Khoa học, năm học 2021-2022

Tháng

Chuyên đề

Số

9/2021

Khoa học Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ

Số 48

11/2021

Khoa học Giáo dục, Xã hội và Nhân văn

Số 49

1/2022

Khoa học Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ

Số 50

3/2022

Giáo dục, Xã hội và Nhân văn

Số 51

5/2022

Khoa học Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ

Số 52

7/2022

Khoa học Giáo dục, Xã hội và Nhân văn

Số 53

Để đảm bảo kế hoạch xuất bản nêu trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

–  Quy định về tác giả viết bài:  là các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học của Trường Đại học Hải Phòng; Các giảng viên, nhà khoa học, các cộng tác viên, cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp trong và ngoài thành phố Hải PhòngRiêng giảng viên có học vị tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư hàng năm phải có ít nhất 01 bài đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải PhòngYêu cầu này cũng là một tiêu chí để tính thành tích thi đua của cá nhân giảng viên.

– Quy định về hình thức đối với bài đăng: Theo Thể lệ viết và gửi bài (gửi kèm).

– Thời gian nhận bài và địa điểm nhận bài:

+ Ban Biên tập liên tục nhận bài, bắt đầu từ 01/8/2021.

+ Địa chỉ nhận bài: P307-  nhà A6, Phòng Khoa học – Công nghệ, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3591.986; Email: tapchikhoahocdhhp@gmail.com

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị, các cán bộ, giảng viên nghiêm túc thực hiện, chủ động viết, gửi bài cho Tạp chí. Các bài báo gửi đăng sẽ liên tục được cập nhật, đánh giá, thẩm định và phản hồi tới tác giả. Bài đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải trên số báo phù hợp gần nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần phản ánh kịp thời với Nhà trường (qua Phòng Khoa học Công nghệ) để được giải đáp.