Trang chủ > Tin tức chung
Ngày: 9/30/2021 3:09:52 PM - admin

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng

Giới thiệu về Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng1.Tên cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

2. Tên cơ quan báo chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG (HAIPHONG UNIVERCITY OF SCIENCE).

3. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của báo chí:

- Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường và công bố các tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trưởng, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, đào tạo.

4. Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giáo viên và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng và bạn đọc quan tâm.

5. Phạm vi phát hành chủ yếu: Tại Hải Phòng.

6. Thể thức xuất bản:

- Tên gọi: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng

- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh.

- Kỳ hạn xuất bản hiện nay: 02 tháng/ 01 kì.

- Khuôn khổ: 19cm × 27cm.

- Số trang: 150 trang.

- Số lượng: 500 bản/số

7. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành.

8. Trụ sở toà soạn:

Phòng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hải Phòng

- Địa chỉ: 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3591986 - Email: tapchikhoahoc@dhhp.edu.vn

- Website: https://tckh.dhhp.edu.vn