Trang chủ > Khoa học Kinh tế và Kỹ thuật - Công nghệ
Ngày: 4/3/2018 2:30:19 PM - tandct

Đầu tư nước ngoài với tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam

Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giớiPGS.TS. Đào Văn Hiệp

Tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới và do những bất ổn tiềm ẩn từ nhiều năm qua của cơ cấu kinh tế đang trở thành vấn đề cấp thiết. Yếu tố vật chất góp phần quyết định thay đổi cơ cấu kinh tế đã có là vốn và lao động lành nghề. Nền kinh tế Việt Nam có điểm xuất phát thấp, công nghệ lạc hậu, tích lũy ít nên nguồn lực đầu tư nước ngoài được coi là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của tiến trình tái cấu trúc kinh tế. Bài viết đóng góp những đề xuất như là những giải pháp với mong muốn khẳng định vai trò của đầu tư nước ngoài như nhận định nêu trên.