Trang chủ > Khoa học Giáo dục, Xã hội - Nhân văn
Ngày: 4/3/2018 2:30:31 PM - tandct

Marketing: Những nội dung cần quan tâm

Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh luôn luôn tìm những cách khác nhauTS. Vũ Thế Bình

Trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh luôn luôn tìm những cách khác nhau, nơi mà họ có những lợi thế nhất định để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm nhằm mục tiêu thu lợi nhuận và nâng cao giá trị doanh nghiệp. Việc các chủ thể đang hoạt động kinh doanh khá phổ biến hiện nay thì các hoạt động cũng không nằm ngoài mục tiêu nói trên. Nếu các doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh ngày nay cảm nhận kinh doanh ngày càng khó hơn, một phần do sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, gay gắt hơn. Nói chung trình độ kinh doanh của các doanh nghiệp ngày nay cũng đòi hỏi cao hơn thì mới thích ứng được với môi trường kinh doanh đã thay đổi.

Để nâng cao năng lực kinh doanh, các doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mình đều phải tích cực nghiên cứu marketing và ứng dụng vào trong hoạt động kinh doanh của mình, nó đã trở thành vũ khí giúp cho doanh nghiệp khai thác có tổ chức, có hướng đích, và khai thác những lợi thế của doanh nghiệp để cạnh tranh trên thị trường, từ đó hỗ trợ để nâng cao năng lực kinh doanh, từng bước khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp và là phương tiện để kiếm lợi nhuận.