Trang chủ > Khoa học Giáo dục, Xã hội - Nhân văn
Ngày: 4/3/2018 2:31:10 PM - tandct

Cuộc “xâm lăng” của tiếng Anh vào tiếng Việt

Vay mượn từ ngữ nước ngoài là một hiện tượng bình thường của bất kì ngôn ngữ nàoTS. Nguyễn Thị Hiên, TS. Đỗ Phương Lâm

Vay mượn từ ngữ nước ngoài là một hiện tượng bình thường của bất kì ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, bất kì sự vay mượn nào muốn đồng hóa thường phải trải qua một quá trình sử dụng khá lâu dài và được cộng đồng chấp nhận. Tiếng Việt phổ thông hiện nay đang biến tướng một cách kì quái; “thứ của cải quý báu của dân tộc” đang có nguy cơ mất đi vẻ đẹp trong sáng vốn có của nó bởi cuộc “xâm lăng” của tiếng Anh vào tiếng mẹ đẻ. Trào lưu chêm xen từ ngữ tiếng Anh trong giao tiếp đang dẫn đến một hệ lụy là người Việt nói sai, viết sai ngày càng nhiều. Bài viết này nhằm lí giải những nguyên nhân của việc vay mượn và sử dụng tuỳ tiện tiếng Anh vào trong các lĩnh vực giao tiếp tiếng Việt, từ đó góp thêm một tiếng nói về thái độ và hành vi ứng xử ngôn ngữ của mỗi người Việt Nam để giữ gìn sự “trong sáng của tiếng Việt”